БМДИ-ийн захирлын тушаал

Клуб ажиллуулах тухай журам батлагдлаа

2018-04-18 10:30

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт нь ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг болон бусад сургалтын байгууллагын багш, ажилтан, иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн хувь хүний хөгжил, ур чадварыг дэмжих зорилгоор дэргэдээ клуб ажиллуулахаар шийдвэрлэн, Клубийн үйл ажиллагааны журмыг танилцуулж байна. 
Клубийн гишүүнчлэл нь нээлттэй, хувь хүний хөгжлийг дэмжсэн, гишүүддээ мэргэжил, арга зүйн ур чадвараа дээшлүүлэх адил тэгш боломжоор ханган, ил тод нээлттэй үйл ажиллагаа явуулна. 

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн дэргэдэх "Клуб" ажиллуулах тухай журам -тай танилцана уу.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019