БМДИ-ийн захирлын тушаал

Багшийн хөгжлийг дэмжих сонголтот сургалт зохион байгуулах журам батлах тухай

2019-01-04 20:32

Багшийн хөгжлийг дэмжих сонголтот сургалт зохион байгуулах журам батлах тухай

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019