БМДИ-ийн захирлын тушаал

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай

2015-06-17 06:07

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай Татаж авах-8

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019