Хууль тогтоомж

Багшийн хөгжлийг дэмжих талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол

2019-05-07 17:50

энд дарж үзнэ үү

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019