Албан бичиг, бусад

Аймгийн боловсролын газрын дарга танаа

2014-06-11 10:14

Аймгийн боловсролын газрын дарга танаа

БМДИ-ийн захирлын 2014 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/16 тушаалын гурав дугаар хавсралтаар батлагдсан “2013-2014 оны хичээлийн жилд ЕБС, СӨБ-ын багш нарт багшлах эрх олгох, сунгах, хасах үйл ажиллагааг зохион байгуулах удирдамж”-ийн дагуу багшлах эрх олгох ажлыг зохион байгуулж байгаа билээ.

Дээрх удирдамжид зааснаар энэ хичээлийн жилд, эхний жилдээ ажиллаж буй багш шинээр багшлах эрх авахад БМДИ-ээс зохион байгуулдаг үндсэн сургалтад танхимын хэлбэрээр хамрагдсан байх ба уг сургалтын үргэлжлэл 3 сарын онлайн сургалтад үр дүнтэй хамрагдаж сурлагын үнэлгээ 70%-иас дээш байх шаардлагыг хангасан байна.

Танай аймгийн багш нарын ... ... % онлайн сургалтад амжилттай хамрагдаж байна.

Нийт 14 мэргэжлийн чиглэлээр явагдаж байгаа онлайн сургалтууд нь батлагдсан хуваарийн дагуу 06 дугаар сарын 02-оос 12-ны хооронд дуусах ёстой ба одоогийн байдлаар хамрагдсан багш нарын тоо шаардлагатай хэмжээнд хүрэхгүй байна. Иймд онлайн сургалтын хугацааг 06 дугаар сарын 25 хүртэл сунгаад байна.

Танай аймгаас онлайн сургалтад хамрагдаж даалгавраа илгээгээгүйн улмаас багшлах эрх авах шалгуурыг хангаж чадахгүйд хүрч буй багш нарын мэдээллийг хавсарган хүргүүлэв. Дээрх сунгасан хугацаанд онлайн сургалтдаа идэвхтэй хамрагдаж даалгавраа илгээх шаардлагатайг хавсралтаар нэрд урдаг сан багш нартаа мэдэгдэнэ үү.

Жич: Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад танхимаар болон онлайн хэлбэрээр хамрагдаагүй, эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарт “Багшлах эрх” олгогдохгүй болно.

 

Аймаг

Суралцагчын тоо

Даалгавар илгээгээгүй

Даалгавар илгээгээгүй хувь

Даалгавар илгээсэн хувь

1

Булган

25

17

68.0%

32.0%

2

Говьсүмбэр

6

4

66.7%

33.3%

3

Дундговь

29

19

65.5%

34.5%

4

Төв

50

31

62.0%

38.0%

5

Төмөр зам

5

3

60.0%

40.0%

6

Говь-Алтай

34

19

55.9%

44.1%

7

Сэлэнгэ

84

45

53.6%

46.4%

8

Хөвсгөл

78

39

50.0%

50.0%

9

Ховд

27

13

48.1%

51.9%

10

Дорнод

51

24

47.1%

52.9%

11

Дорноговь

47

22

46.8%

53.2%

12

Сүхбаатар

54

25

46.3%

53.7%

13

Баянхонгор

32

14

43.8%

56.3%

14

Хэнтий

35

15

42.9%

57.1%

15

Улаанбаатар

718

285

39.7%

60.3%

16

Өмнөговь

54

21

38.9%

61.1%

17

Дархан-Уул

67

25

37.3%

62.7%

18

Увс

74

27

36.5%

63.5%

19

Архангай

64

23

35.9%

64.1%

20

Орхон

56

19

33.9%

66.1%

21

Завхан

42

13

31.0%

69.0%

22

Баян-Өлгий

41

12

29.3%

70.7%

23

Өвөрхангай

58

14

24.1%

75.9%

 

нийт

1731

729

42.1%

57.9%

 

Аймаг

Суралцагчын тоо

Даалгавар илгээгээгүй

Даалгавар илгээгээгүй хувь

Даалгавар илгээсэн хувь

1

Булган

25

17

68.0%

32.0%

2

Говьсүмбэр

6

4

66.7%

33.3%

3

Дундговь

29

19

65.5%

34.5%

4

Төв

50

31

62.0%

38.0%

5

Төмөр зам

5

3

60.0%

40.0%

6

Говь-Алтай

34

19

55.9%

44.1%

7

Сэлэнгэ

84

45

53.6%

46.4%

8

Хөвсгөл

78

39

50.0%

50.0%

9

Ховд

27

13

48.1%

51.9%

10

Дорнод

51

24

47.1%

52.9%

11

Дорноговь

47

22

46.8%

53.2%

12

Сүхбаатар

54

25

46.3%

53.7%

13

Баянхонгор

32

14

43.8%

56.3%

14

Хэнтий

35

15

42.9%

57.1%

<spa

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019