Албан бичиг, бусад

Багшаар ажиллах эрхийн шалгалт зохион байгуулах тухай 1/327 тоот албан бичиг

2014-10-20 13:12

Багшаар ажиллах эрхийн 3 дахь удаагийн шалгалт зохион байгуулах тухай албан бичиг

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019