Сайдын тушаал

Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам

2018-08-07 09:57

Та бүхэн БСШУС-ын сайдын “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2018 оны 6 дугаар 29-ний өдрийн А/425 дугаар тушаалаар батлагдаж, Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 3967 дугаарт бүртгэгдсэн Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам-тай танилцана уу. Энэхүү журам 2018-2019 оны хичээлийн жилээс эхлэн мөрдөгдөнө.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019