Үйл явдлын мэдээ

Эхний жилдээ ажиллаж буй сургалтын менежерүүд мэргэжлээ дээшлүүлж байна.

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт эхний жилдээ ажиллаж байгаа сургалтын менежерүүдийн сургалтыг энэ сарын 13-17-нд Багш хөгжлийн ордны 602 тоотод зохион байгуулж байна. Тус сургалт нь Боловсролын бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргээ гүйцэтгэх арга барил, ур чадвараа хөгжүүлж, мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглах бие даан мэргэжлийн болон хувь хүний хөгжлийг дээшлүүлэхэд чиглэгдэж байна. Сургалтаар онлайн санал асуулгын форм бэлтгэх аргаонлайнаар холбогдон мэдээлэл боловсруулах нь, нийслэлийн тэргүүний сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцаж, хичээл ажиглах, сургуулийн хөтөлбөр боловсруулах нь, удирдах ажилтны манлайлах ур чадвар, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, цагийн менежмент ба хувийн зохион байгуулалт, тэгш хамруулан сургах орчны тохируулга, үнэлгээний даалгавар боловсруулах арга  зэрэг чадварт суралцах юм.  Энэ удаагийн сургалтад ЕБС-д эхний  жилдээ ажиллаж буй нийслэл болон хөдөө орон нутгийн 144 сургалтын менежер хамрагдаж байна.

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 2819
  • Өчигдөр 6253
  • Сүүлийн 7 хоног 34172
  • Энэ сард 132055
  • Нийт 263670

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019