Үйл явдлын мэдээ

Сонголтот сургалтад хамрагдсан багш нар эхнээсээ батламжаа гардан авч байна

2019-05-17 16:47

"Бага боловсролын математик, байгалийн ухааны хичээлийн санаа боловсруулах нь" сэдэвт, сонголтот сургалтад Багануур, Налайх, Төв аймаг, 115-р сургуулийн 30 багш хамрагдсан юм.

“Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт”- ээс төрийн болон төрийн бус байгууллагын багш, ажилтнуудад 46 чиглэлээр "Сонголтот сургалт"-ыг 3 сарын хугацаанд үнэ төлбөргүй зохион байгуулж, эхнээсээ багш нар сургалтаа амжилттай дүүргэж батламжаа гардан авч байна. "Бага боловсролын математик, байгалийн ухааны хичээлийн санаа боловсруулах нь" сэдэвт, сонголтот сургалтад Багануур, Налайх, Төв аймаг гээд холоос багш нар зорин ирснээс гадна 115-р сургуулиас 10 багш мөн бусад дүүргүүдээс нийт 30 багш хамрагдсан юм. Энэ сургалтад олон багш нар сайн туршлага арга зүйгээ зааж хамтран ажиллалаа. Тухайлбал БМДИ-ийн О.Эрдэнээ, Н.Сайнбаяр арга зүйч нар байгалийн ухааны онолын мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан бол Жайкагийн сайн дурын ажилтан Шинтори, Мики нар хичээл зааснаараа онцлог байлаа.

Хөшүүрэг, эргэх ба үл эргэх өөрчлөлт, хатуу шинжин хийн төлөвийн өөрчлөлт, үлгэрээр график байгуулах, зүй тогтол олох гээд сэдэв бүрээс олж авсан санаагаа өөрийн болгон боловсруулалт хийж, сурагчдыг хөгжүүлэх их үйлсдээ өндөр амжилт гаргахыг сургалтад хамрагдсан багш нартаа хүсэн ерөөе.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019