Үйл явдлын мэдээ

“Сонголтот сургалт”-д багш мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнууд хамрагдлаа

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн “Тусгал инкубатор төв”-тэй хамтран Багшийн хөгжлийг дэмжих Сонголтот сургалтад “Сайн дурын оюутан ажиллуулах хөтөлбөр”-ийг амжилттай хэрэгжүүллээ. Тус хөтөлбөрт МУБИС-ийн Багшийн сургуульд бага ангийн багш мэргэжлээр суралцаж буй II-IV ангийн 41 оюутан сонгон шалгаруулалтаар тэнцэн хамрагдсан бөгөөд багшийн хөгжлийг дэмжих “Сонголтот сургалт”-ын 49 хөтөлбөрт үнэ төлбөргүй хамрагдахаас гадна “Судалгааны арга зүй ба Google боломж” сэдэвт сургалтад хамрагдаж, сургалтын ирцийн бүртгэл хийх, оролцогчдоос сэтгэл ханамжийн судалгаа авах, нэгтгэх зэрэг сургалт, дадлагын ажил хийн хамтран ажиллаж мэдлэгээ дээшлүүлэв.

Өнөөдөр хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан оюутнууд “Талархлын бичиг”-ээ гардан авсан бөгөөд “Сайн дурын оюутан” хөтөлбөрт хамрагдан юу сурч мэдсэнээ дүгнэн ярилцаж, цаашдын сургалт, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх талаараа Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн арга зүйч болон сургуулийн удирдлагууддаа танилцуулсан юм.

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 3713
  • Өчигдөр 6266
  • Сүүлийн 7 хоног 32320
  • Энэ сард 68471
  • Нийт 68471

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019