Үйл явдлын мэдээ

БМДИ-ийн удирдлагууд өөрийн орон тооны бус зөвлөхийн төлөөлөлтэй уулзаж хамтран ажиллах чиглэлээр санал солилцлоо

2019-06-07 17:45

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019