Үйл явдлын мэдээ

БМДИ-ийн 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

2019-06-25 13:48

энд Дарж үзнэ үү.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019