Үйл явдлын мэдээ

2019 оны эхний хагас жилд Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдсан багш, удирдах болон бусад ажилтны нэгдсэн мэдээлэл

2019-07-02 10:19
  • Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад онлайнаар нийт 7446 багш, ажилтан бүртгүүлснээс 6679 оролцогч буюу 89.7% нь сургалтад хамрагдсан байна.
  • Үндсэн сургалтын танхимын өмнөх онлайн сургалтыг СОНГОЛТТОЙ болгож, онлайн сургалтын системд 54 ТӨРЛИЙН АГУУЛГААР нийт 124 ОНЛАЙН СУРГАЛТЫН ВИРТУАЛ АНГИ үүсгэсэн ба НИЙТ 124 КУРС АГУУЛГААР давхардсан тоогоор 34083 БАГШИД ОНЛАЙН СУРГАЛТ ХИЙСЭНМэдээллийн эх сурвалж: БМДИ-ийн 2019 оны хагас жилийн тайлангаас

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019