Үйл явдлын мэдээ

БМДИ 2019 оны эхний хагас жилд Солонгос, Япон, ОХУ-уудын боловсролын байгууллагуудтай хамтран ажиллав

2019-07-05 11:05

БМДИ 2019 оны эхний хагас жилд багш мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих чиглэлээр Солонгос, Япон, ОХУ-уудын боловсролын байгууллагуудтай 

  • Багшийн заах арга зүйг дээшлүүлэх сургалт, үйл ажиллагаа
  • Гадаад улсуудын багш нараас туршлага судлах, хамтран ажиллах
  • Гадаад багш мэргэжилтнүүдийг үндсэн сургалтад зочин багшаар ажиллуулах гэсэн дээрх чиглэлээр хамтран ажиллаа.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019