Үйл явдлын мэдээ

БМДИ-ээс Багшийн хөгжлийг дэмжсэн олон талт үйл ажиллагааны хүрээнд дараах ажлуудыг хийжээ

2019-07-05 12:26

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар “Зөвлөх багшийн арга зүй, туршлага” номын эмхтгэлийг 1000 ширхгийг, “Багшийн хөгжил сэтгүүл”-ийн удаах дугаарыг 2000 хувь хэвлүүлжээ.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019