Үйл явдлын мэдээ

“Монгол багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх” сургалт 3 дахь жилдээ явагдаж байна

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт БНСУ-ын “Дэлхийн иргэний боловсрол судалгааны төв”-тэй хамтран 3 дахь жилдээ “Монгол багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх” сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн сургалтын хөтөлбөрт “Тогтвортой хөгжлийн боловсролын зорилтууд”, “Дэлхийн иргэний боловсрол”, “STEAM (Стем) сургалт”, “Хичээл төлөвлөлт” болон “Тооны хичээлийн тоглоомын арга” зэрэг XXI зууны багшийн зайлшгүй мэдэх, сургалт, үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх хэрэгцээтэй сэдэв, агуулгууд багтжээ.

Өмнөх сургалтуудаас Монгол багш нар, мэргэжил, арга зүйд дэмжлэг үзүүлсэн, Солонгос багш нараас заах арга зүйн олон шинэлэг аргуудаас суралцсан, туршлага хуримтлуулсан, сургалтандаа шууд хэрэгжүүлж болохуйц шинэлэг санаануудыг олж авсан үр дүнтэй сургалт болсон тухай онцолж байсан юм.

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 2788
  • Өчигдөр 6253
  • Сүүлийн 7 хоног 34141
  • Энэ сард 132024
  • Нийт 263639

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019