Үйл явдлын мэдээ

Онлайн хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа

2019-08-13 10:46

“Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сэдэвт сургалт улсын хэмжээний бүх багш нарт хүрэхээр бэлтгэл хангаж, эхний ээлжийн сургалт 8 сарын 15-ны өдрөөс зохион байгуулагдах гэж байна. Уг ажлын хүрээнд Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Боловсролын хүрээлэн хамтран эхний ээлжийн сургалтыг зохион байгуулах 11 аймгийн БСУГ-уудтай нэгдсэн онлайн хурлыг амжилттай зохион байгууллаа. Энэ хурлаар сургалтын зохион байгуулалт, бэлтгэл ажлын нөхцөл байдал, анхаарах зүйлсийн талаар хэлэлцсэн ба БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд нийт 120 гаруй хүн хамрагдав.

Мөн сургалтын бэлтгэл ажил, зохион байгуулалтад зарим орон нутгийн удирдлагууд анхаарлаа хандуулан, онцгой ач холбогдол өгч хуралд оролцлоо.

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 2694
  • Өчигдөр 5460
  • Сүүлийн 7 хоног 8154
  • Энэ сард 155668
  • Нийт 287283

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019