Үйл явдлын мэдээ

"Үндэсний сургагч 550 багш" орон нутгийн зүг хүлгийн жолоо заллаа

2019-08-14 15:21

“Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” үндэсний хэмжээний сургалт орон нутагт  8 дугаар сарын 15-аас эхлэн явагдана. Өнөөдөр энэ сургалтыг зохион байгуулах 550 сургагч багш орон нутгийн зүг хүлгийн жолоо заллаа.  

Орон нутагт нийт 28000 багшид энэ сургалтыг хүргэх бөгөөд эхний ээлжид 11 аймгийн 14000 багш 8 дугаар сарын 15-18-ны хооронд, үлдсэн 14000 багш 8 дугаар сарын 20-24 хооронд сургалтад хамрагдах юм. Харин Улаанбаатар хотын багш нарын сургалт 8-р сарын 27-30 хооронд явагдана.

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019