МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Нийт: 416. 21-30 харуулав

Төсөл амжилттай хэрэгжлээ

2015-2019 оны хооронд БСШУСЯ, ХНХЯ-аас Японы JICA байгууллагатай хамтран "Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгэм хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл"-ийг амжилттай хэрэгжүүлж дууссан бөгөөд тус төслийн хүрээнд тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдүүдэд зориулсан олон төрлийн гарын авлага, видео хичээл, зургийн цомог зэргийг боловсруулан хэв...

Орчны эрсдэлийг бууруулах талаар хүүхдүүд үзэл бодлоо илэрхийллээ

БСШУСЯ, JCI impact салбар байгууллага, Нийслэлийн боловсролын газраас хамтран зохион байгуулсан “Миний мөрөөдлийн сургууль” эсээ бичлэгийн уралдааны эцсийн шалгаруулалт өнөөдөр Багшийн хөгжлийн ордноо зохион байгуулагдаж байна.  “МИНИЙ МӨРӨӨДЛИЙН СУРГУУЛЬ” эсээ бичлэгийн уралдааны гол зорилго нь нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн орчны эрсдэлийг бууруулах, аюул...

“Суралцагч” ажилтны мэдлэг, чадвар, хандлага, төлөвшил буюу компетенц ямар байх вэ?

Асуултад хариулахын тулд компетенцийн талаарх зарим судалгааг авч үзье. Манайд компетенцийн цогц чадамж, чадамж гэж хоёр өөр орчуулга хэрэглэгдэж байгаа боловч аль аль нь утга агуулгыг бүрэн илэрхийлж чадахгүй байгаа билээ....

Боловсролын болон багшлахуйн зорилго гэж юу вэ?

Аугаа багш нар суралцагчдын урам зоригийг бадрааж, тэднийг дэмжиж чаддаг, тэднийг амьдралынх нь аян замын турш өөрчилж чаддаг хүмүүс юм. Тэд өөрсдийнхөө төлөө бус суралцагчдын төлөө заадаг. Цаг хугацаанаас үл хамааран аугаа багш нарт тийм гэж хэлэхэд хэцүү нэгэн чадвар байдаг. Тэр бол тухайн мөчид бус амьдралынх нь туршид сурагчийнх нь сэтгэл зүрх, оюун бодолд хадгалагдах зүйлийг үлдээх чадвар юм....

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019