Дүрс бичлэг

БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүдийн сургалт зохион байгуулагдаж байна

2018-05-21 17:45

Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга, ахлах мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Үр дүнд суурилсан үнэлгээний шинэчлэл” сургалтыг БСШУСЯ-наас зохион байгуулж байна.

Гурван өдөр үргэлжлэх энэхүү уулзалтын үеэр боловсролын салбарын олон талт асуудлууд  яригдана. Тухайлбал, боловсролын хөгжил, үнэлгээ, багшийн тасралтгүй хөгжлийн чиг хандлага, мөн боловсролын бодлого, хэрэгжилт, шийдвэрлэх асуудлууд хөндөгдөх юм.

Мөн шинээр батлагдсан хэд хэдэн баримт бичгийг танилцууллаа. “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм”, “Ес зүйн зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн журам”-ын шинэчлэн баталсан найруулга, “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-ын  төслийг танилцууллаа.  

БМДИ-ийн захирал, доктор Д.Сүрэнчимэгийн багшийн хөгжлийн асуудлаар илтгэл тавьсан. Ингэхдээ  хүний хөгжлийн талаарх олон улсын хандлага хаашаа явж байгаа,  өнөөгийн шинэ нөхцөлд орчин цагийн багш ямар байвал зохистой, багшаа хөгжүүлэхдээ бид юу юуг анхаарах ёстой талаар судалгаанд үндэслэн ярьсан юм. Түүний илтгэлийн хэсгээс сонирхуулъя.

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019