Шинэ мэдээ, мэдээлэл

2019-07-04 11:43

Сургалтын үйл ажиллагаан дахь багшийн үүрэг

Байгууллагын албан ёсны менежерээс гадна тэнд ажилладаг хүн бүрийн менежментийн үүрэг өсөн нэмэгдсээр байна....

2019-07-04 10:30

Багш ямар хөтөлбөр төлөвлөлтүүд хийх вэ?

Хичээлийн хөтөлбөр нь тухайн хичээлийг хөтлөхөд зориулагдсан төлөвлөгөө бөгөөд хичээлийн бүхий л элемент, үйл ...

2019-07-04 10:20

Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах нь

Хөтөлбөрийг хөгжүүлэгчид санал болгож, багш нар цэгцэлдэг...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019