Цэцэрлэгийн арга зүйч, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерийн сургалт-зөвлөгөөн эхэллээ

Багш, эцэг эх, сурагчид гурвалсан гэрээгээр хамтарч ажиллана

Багш тасралтгүй хөгжих ёстой

Сургалт амжилттай өндөрлөлөө

Тогтвортой хөгжил-Хамтын ажиллагааны талбар

Мэдээ, мэдээлэл

Багш нарын VII их хурал зөвлөн туслах үйл ажиллагаа

Монголын Багш нарын VII их хурлаас гаргасан уриалга, Засгийн газрын тогтоол болон Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 2019 оны 09 сарын 14-ний өдөр БМДИ-ийн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Төв аймгийн 9 сумын 250 багш, удирдах ажилтнуудад сургалт-зөвлөн туслах үйл ажиллагаа зохион байгуулаад ирлээ. 2019-2020 оны хичээлийн жилд  БСШУСЯ-аас “Иргэний ёс зүйн болов...

2014-2018 оны хооронд гарсан багшлах эрхийн үнэмлэхээ аваагүй багш нар үнэмлэхээ ирж авна уу?

2019-09-12 12:30

2014-2018 оны хооронд гарсан багшлах эрхийн үнэмлэхээ аваагүй багш нар үнэмлэхээ ирж авна уу?...

Нийслэлийн сургалтын менежерүүдийн сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө

2019-09-12 12:22

"Сургуулийн менежмент-сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй" сургалтад нийслэлийн 6 дүүргийн 470 бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын менежерүүд хамрагдлаа.  09-р сарын 10,11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан сургалтыг үндэсний 12 сургагч багш удирдсан бөгөөд сургалтаар сургуулийн менежментийн загвар, үйл ажиллагааны менежментийг шинжлэх, сургуулийн менежментийн ...

Сургалтын менежерүүд сургалтад хамрагдаж байна

2019-09-10 17:24

БСШУСЯ-аас сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрийг танилцуулан хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” үндэсний хэмжээний сургалтыг 2019 оны 08 сарын 15-30-ны хооронд нийслэл, орон нутгийн багш нарт амжилттай зохион байгуулсан билээ. Тус сургалтын үргэлжлэл болох нийслэлийн сургалтын менежерүүдэд зориулсан сургалт өнөө...

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 3405
  • Өчигдөр 5055
  • Сүүлийн 7 хоног 8460
  • Энэ сард 44611
  • Нийт 44611

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019