Судалгаа, шинжилгээ

"Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй" сэдэвт онол практикийн VI бага хурлын удирдамж

2018-08-15 10:23

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019