Судалгаа, шинжилгээ

“Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” сэдэвт онол, практикийн тавдугаар бага хурлын илтгэлийн дэлгэрэнгүй

2018-09-19 14:25

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019