Судалгаа, шинжилгээ

Багш мэргэжлээр хөрвөх сургалтад хамрагдах багш нарын судалгаа

2014-04-30 15:26

Их, дээд сургуулийг багш бус мэргэжлээр төгсөөд ЕБС-ийн сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан хичээлүүдийг зааж үр дүнтэй тасралтгүй ажиллаж байгаа багш нарт багш мэргэжлийн бакалаврын боловсрол эзэмшүүлэх шаардлагатай буюу хөрвөх сургалтад хамрагдах багш нарын тоог тогтоох, сургалтанд хамруулах үйл ажиллагаа зөвхөн энэ хичээлийн жилд БМДИ-ээс МУБИС-тай хамтран зохион байгуулах тул аймаг, нийслэлийн боловсролын газрууд хавсралтын дагуу судалгаагаа 2014.04.30-ны дотор zokhikhsuren@itpd.mn цахим шуудангийн хаягаар ирүүлнэ үү.

Энэ судалгааг ирүүлэх тухай албан бичгийг боловсролын газруудад 2014.04.08-ны өдөр хүргүүлсэн байгааг анхаарна уу.

hurvuh surgaltiin burtgeliin husnegt tatah

Нийтэлсэн: П.Зохихсүрэн

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 4533
  • Өчигдөр 4821
  • Сүүлийн 7 хоног 14409
  • Энэ сард 50560
  • Нийт 50560

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019