Төсөл хөтөлбөр

Өдөр тутмын хэрэглээний 450 үгсийн зурган цомог

2019-05-31 17:59

"Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах" төсөл

"Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах" төслийн хүрээнд хийгдсэн өдөр тутмын хэрэглээний 450 үгсийн зурган цомгийг та бүхэнд цахим хэлбэрээр хүргэж байна.

Та бүхэн зурган карт хэвлэх зааврыг ашиглаарай.

Зурган цомог үзэх бол ЭНД ДАРНА уу.

 

Зурган цомог үзэх бол ЭНД ДАРНА уу.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019