Ном, товхимол, гарын авлага

БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ

2019-02-20 17:34

 ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ. 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019