Оны тэргүүний багш

Үндэслэл: • МУЗГ-ийн 2012 оны 180-р тогтоолоор батлагдсан БМДИ-ийн дүрмийн хоёрдугаар зүйлийн 2.2.18 гуравдугаар зүйлийн 3.5.4 • БСШУ-ны сайдын 2007 оны 440-р тушаалаар батлагдсан Улсын “ Оны тэргүүний багш” шалгаруулах болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал

Үндэслэл:

 1. МУЗГ-ийн 2012 оны 180-р тогтоолоор батлагдсан БМДИ-ийн дүрмийн хоёрдугаар зүйлийн 2.2.18 гуравдугаар зүйлийн 3.5.4
 2. БСШУ-ны сайдын 2007 оны 440-р тушаалаар батлагдсан Улсын “ Оны тэргүүний багш” шалгаруулах болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал

Зорилго

 • БДБЧШ-ийн бодлого чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд багш нарын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжсэн арга зүй, туршлагыг нийтийн хүртээл болгох

Бүрдүүлэх материал

Төрийн албан хаагчийн нэгдүгээр маягт

 1. Цээж зураг \ 4х6 хэмжээтэй\
 2. Багшийн боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрийн хуулбар
 3. Сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын зөвлөлийн хурлын протокол
 4. “Оны тэргүүний багш”-ийн болзолыг хангасан гэдгийг нотлох сургуулийн тодорхойлолт
 5. Аймаг, нийслэлийн БСГ-ийн дэргэдэх багшийн “Ёс зүйн зөвлөл”ийн тодорхойлолт
 6. Аймаг, нийслэлийн БСГ-аас “Оны тэргүүний багш” шалгаруулсан ажлын товч танилцуулга, тухайн багшийг дэвшүүлж буй үндэслэл, дүгнэлт бүхий албан бичиг

 Шалгаруулалт: 2 үе шаттай

 1. Аймаг, нийслэлээс ирүүлсэн багшийн материалтай танилцаж дүгнэлт гаргах
 2. 1-р шатанд тэнцсэн багшийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ажлын байран дээр нь очиж танилцаж дүгнэлт гаргах
 3. Улсын “ Оны тэргүүний багш” шалгаруулах журамд заасан шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж дүгнэнэ.

 1-р шатны шалгаруулалт:

2.5.1

Багш нэгж хичээлийн хөтөлбөрөө дараахь үзүүлэлтийг чанартай сайн хангасан байхаар боловсруулсан байдал

19 үзүүлэлтээр дүгнэнэ.

2.5.2

Багш боловсруулсан хөтөлбөрийнхөө дагуу

2-оос доошгүй жил 4-өөс доошгүй бүлэгт сургалт явуулж, дараах зүйлийг илрүүлж болно.

4 үзүүлэлтээр дүгнэнэ.

2.5.3

Сургалтын хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхэд

шаардлагатай сургалтын хэрэглэгдэхүүн

боловсруулж, орчинг бүрдүүлсэн байх

3 үзүүлэлтээр дүгнэнэ.

 

Шалгуурт авсан нийт оноо

Нийт 26 үзүүлэлтийн дээд оноо-80

 

Эзлэх хувь

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

 • Өнөөдөр 4970
 • Өчигдөр 8137
 • Сүүлийн 7 хоног 13107
 • Энэ сард 73157
 • Нийт 424596

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019