Оны тэргүүний багш

2015 оны тэргүүний багш Дорноговь аймгийн 2-р сургуулийн бага ангийн багш Б.Гансайхан

2015-10-07 16:22
2015 оны тэргүүний багш Дорноговь аймгийн 2-р сургуулийн бага ангийн багш Б.Гансайхан

https://www.youtube.com/watch?v=UJuawarBdvc

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019