Үндсэн сургалт

Нийт: 179. 1-10 харуулав

Үндсэн сургалтын хуваарь /2018-2019 оны хичээлийн жил/

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургуульд 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь /2018-2019 оны хичээлийн жил /...

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХААР НЭР НЬ БАТАЛГААЖСАН БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТАН, АЖИЛТНЫ НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

Үндсэн сургалтад нэр нь баталгаажсан багш нь 2018-2019 оны хичээлийн жилд багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдах боломжтой. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт нь 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын сургалтаар эхэлнэ. Үндсэн сургалтын хуваарь 2018.12.6-12.7 хооронд itpd.mn, burtgel.itpd.mn, esurgalt.itpd.mn болон багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн файсбүүк хуудсаар м...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019