Үндсэн сургалт

Үндсэн сургалтын хуваарь /2018-2019 оны хичээлийн жил/

2019-01-07 11:29

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургуульд 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь /2018-2019 оны хичээлийн жил /

татах үг дээр даран хуваарийг үзнэ үү

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019