Үндсэн сургалт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 5 дугаар сарын танхимын хуваарь

2019-05-01 11:24

энд дарж үзнэ үү

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019