Ажлын байрны зар

СӨБ-ын цахим сургалт хариуцсан арга зүйчийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн

2018-05-02 13:05

Сургуулийн өмнөх боловсролын цахим сургалт хариуцсан арга зүйчийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч Бичиг баримт Мэдээллийн технологи Англи хэл Заах арга, ур чадвар Баримт бичиг боловсруулах Ярилцлага Нийт 
Хувийн дугаар 20 25 15 10 10 20 100
180501 – user4 20 5 3.5   5   33.5
180501 – user5 20 23 10 7.4 7 17.5 84.9
180501 – user6 18 1 4.5   5   28.5
180501 – user7 20 0 2   5   27
180501 – user8 20 10 6.5 4.5 6 10 57

 

Ажлын хэсгийн ахлагч                                  О.Оюунтунгалаг /Дэд захирал/
Нарийн бичгийн дарга                                  Г.Бөртэцэцэн /Хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн мэргэжилтэн/
Ажлын хэсгийн гишүүн:                                П.Зохихсүрэн /Цахим сургалтын алба/

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019