Ажлын байрны зар

Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын шалгалтын нэгдсэн дүн

2018-09-19 19:34

2018.09.19

Хувийн код

Бичиг баримт шаардлага хангасан эсэх /10/

МТ-ийн шалгалт /20/

Албан хэрэг хөтлөлтийн мэдлэгийн шалгалт /20/

Мэргэжлийн мэдлэг, заах арга, ур чадварын шалгалт /30/

Англи хэлний мэдлэгийн шалгалт /20/

Ярилцлагын шатад орох

Ярилцлага

Нийт

Оноо

Оноо

Оноо

Оноо

Оноо

Тэнцсэн

Оноо

1

180919A4

10

16

10

25.0

14.6

орно

Тэнцсэн

75.6

2

180919A10

10

12

16

26.8

10.0

орно

Тэнцсэн

74.8

3

180919A12

10

12

13

27.5

7.8

орно

Тэнцсэн

70.3

4

180919A2

10

13

13

26.5

9.8

орно

Тэнцээгүй

72.3

5

180919A9

8

9

17

23.5

8.2

орохгүй 

Тэнцээгүй

65.7

6

180919A3

6

18

17

16.0

7.4

орохгүй 

Тэнцээгүй

64.4

7

180919A6

6

11.5

14

18.0

11.8

орохгүй 

Тэнцээгүй

61.3

8

180919A5

8

9

11

25.0

6.6

орохгүй 

Тэнцээгүй

59.6

9

180919A13

10

12

14

15.5

8.0

орохгүй 

Тэнцээгүй

59.5

10

180919A14

0

6

15

24.0

8.0

орохгүй 

Тэнцээгүй

53.0

11

180919A1

6

12.5

13

10.0

7.8

орохгүй 

Тэнцээгүй

49.3

12

180919A8

8

6.5

15

10.0

8.0

орохгүй 

Тэнцээгүй

47.5

13

180919A7

6

8

12

0.0

8.5

орохгүй 

Тэнцээгүй

34.5

14

180919A15

0

5

13

0.0

0.0

орохгүй 

Тэнцээгүй

18.0

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018