Цаг үеийн зарлал

Гадаад харилцаа, сургалтын зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын дүн

2018-06-15 09:49

Гадаад харилцаа, сургалтын зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын дүн 

 

14/06/2018

Нэрс Бичиг баримтын шалгалт /20 оноо/ Мэдээллийн технологийн суурь чадварын шалгалт /10 оноо/ Гадаад хэлний шалгалт /30 оноо/ Баримт бичиг боловсруулах чадварын шалгалт /20/ Ярилцлага /20 оноо/ Нийт оноо /100/ Тэнцсэн эсэх
Шалгасан Г.Бөртэцэцэн П.Зохихсүрэн Л.Номиндарь Ш.Оюунцэцэг Ажлын хэсгийн гишүүдийн нийлбэр оноо
1 180108А1 16 4 21 5 6 52 Тэнцээгүй
2 180108А2 20 5.1 25 10 8.75 68.85 Тэнцээгүй
3 180108А3 16 1.6 29 0 6.5 53.1 Тэнцээгүй

 

 


  

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019