Цаг үеийн зарлал

Гадаад харилцаа, сургалтын зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн

2018-06-27 17:46

Гадаад харилцаа, сургалтын зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн

27/06/2018

Нэрс

Бичиг баримтын шалгалт /20 оноо/

Мэдээллийн технологийн суурь чадварын шалгалт /10 оноо/

Гадаад хэлний шалгалт /30 оноо/

Баримт бичиг боловсруулах чадварын шалгалт /20/

Ярилцлага /20 оноо/

Нийт оноо /100/

Тэнцсэн эсэх

Шалгасан

Г.Бөртэцэцэн

П.Зохихсүрэн

Д.Жаргалсүрэн

П.Зохихсүрэн

Ажлын хэсгийн гишүүдийн нийлбэр оноо

1

180627А1

12

3.5

25

11.5

0

52

Тэнцээгүй

2

180627А2

20

7.8

27

12.5

18.74

86.04

Тэнцсэн

 

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019