Цаг үеийн зарлал

БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН СОНГОЛТОТ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, Ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургуулийн нийт багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт Боловсролын үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран “Сонголтот сургалт”-ыг зохион байгуулж байна.

Энэхүү сургалтад хамрагдсанаар багш таны хувьд:

  • Хувь хүний хөгжил болон мэргэжлийн онол, арга зүйгээ дээшлүүлэх
  • Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, үйл ажиллагаанд сургагч багшаар бэлтгэгдэх
  • Мэргэжлийн багш нартай холбоо тогтоож, хамтран суралцах, багаар хамтран ажиллах зэрэг боломжууд нэмэгдэх юм.

Сонголтот сургалтыг 2019 оны 2 дугаар сараас 5 дугаар сар хүртэл ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ зохион байгуулагдана.  

Та сургалтын хуваарийг энд дарж харна уу

Та сургалтад энд дарж бүртгүүлнэ үү.

/Багш сонголтот сургалтын хөтөлбөрүүдээс өөрт хамгийн их хэрэгцээтэй байгаа 1 сургалтыг сонгон бүртгүүлж суралцах боломжтой юм./

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 795
  • Өчигдөр 5549
  • Сүүлийн 7 хоног 14481
  • Энэ сард 74531
  • Нийт 425970

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019