Цаг үеийн зарлал

ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТЫН ЭРХ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ

2019-03-26 14:30

Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/287 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх боловсролын болон бага дунд боловсролын байгууллагын багш ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам”–ын дагуу “Төрөлжсөн сургалт” зохион байгуулах эрх олгох хөтөлбөрүүдийг хүлээн авна.

 1. Хөтөлбөр хүлээн авах хугацаа: 2019 оны 03 дугаар сарын 25-наас 04 сарын 19-ний өдрүүдэд /08.30-17.00/
 2. Хөтөлбөрт шинжилгээ хийх хугацаа: 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ноос 30-ны өдрүүдэд
 3. Хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах хугацаа: 2019 оны 05 дугаар сарын 1-ний өдөр

Хүсэлт гаргах материал:

 • Байгууллагын албан тоот
 • Сургалтын хөтөлбөр /хэрэглэгдэхүүний жагсаалтын хамт/
 • Сургалт явуулах тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /боловсролын байгууллагаас бусад/
 • Төрөлжсөн сургалтын эрх авсан байгууллага, хувь хүмүүс сургалт зохион байгуулсан тухай товч тайлан /сургалт зохион байгуулсан тоо, зорилтот бүлэг, оролцогчдын тоо, байршил, сургалтын дараах үнэлгээний нэгтгэл/

Хүсэлт хүлээн авах алба: Багшийн хөгжил сургалтын технологийн алба, БМДИ-ийн 704 тоот өрөө

Багшийн хөгжил, сургалтын технологийн алба

Холбогдох утасны дугаар 70140054

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

 • Өнөөдөр 2686
 • Өчигдөр 5460
 • Сүүлийн 7 хоног 8146
 • Энэ сард 155660
 • Нийт 287275

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019