Цаг үеийн зарлал

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бэлтгэгчдэд зөвлөмж

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын 2 дахь ээлжийн шалгалтад Боловсролын тухай хууль, эрх зүйн асуултууд нэмж боловсруулагдаж байгаа тул манай сайтын Хууль, эрх зүй цэсэнд буй хууль, журамтай танилцана уу.

БШУ-ы сайдын тушаалаар батлагдсан боловсролын салбарын журмуудыг анхаарч уншихыг хүсье.

http://itpd.mn/index.php?r=content/index&category=19

Шалгалтын чиглэл

Тестийн агуулга

 

 ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

 

Боловсрол судлал, дидактик

·  Боловсролын хууль, эрх зүй

-       Боловсролын тухай хууль

-       Бага, дунд боловсролын тухай хууль

-       Багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам

-       Боловсролын чанарын үнэлгээний журам

-       Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам

-       Багшийн ёс зүйн дүрэм

·         Сурган хүмүүжүүлэх онол, аргазүй

·         Сурган хүмүүжүүлэх судалгааны аргууд

·         Хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн онол, аргазүй

·         Хүүхдийн мэдлэг, чадвар эзэмших зүй тогтол

·         Багш мэргэжлийн онцлог, багшид тавигдах шаардлага, багшийн үндсэн үүрэг

·         Багшийн хүүхэдтэй ажиллах арга барил

·         Эцэг эх, анги, хамт олонтой ажиллах аргазүй

·         Орчин үеийн сургалт, хичээлийн онол, аргазүй

·         Сургалтын технологийн үндсэн асуудлууд

·         Сургалт болон хичээлийн төлөвлөлт, зохион байгуулалтын асуудлууд

·         Сургалтын орчин (хэрэглэгдэхүүн, хэрэгсэл, сурах бичиг)

·         Сургалтын үнэлгээ (мэдлэг, чадвар, дадал, төлөвшил)

 

Сэтгэл судлал

·         Сэтгэл судлалын ерөнхий асуудал, үүрэг, зорилго, судалгааны аргууд

·         Танин мэдэхүйн процесс (сэрэл, хүртэхүй, ой тогтоолт, зохион бодохуй, сэтгэхүй)

·         Хүүхдийн насны үечлэл, нас бүрийн онцлог, хямрал

·         Хүүхдийн хувийн онцлог (темперамент, зан төлөв, ялгаатай байдал)

·         Орчны сэтгэл зүй (макро, мезо, микро орчин)

 


 

ЦЭЦЭРЛЭГ

 

Боловсрол судлал, дидактик

·         Боловсролын хууль эрх зүй

-       Боловсролын тухай хууль

-       Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль

-       “Зөв Монгол хүүхэд” хөтөлбөр

-       Бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандарт

-       Багшийн ёс зүйн дүрэм

·         Сурган хүмүүжүүлэх онол, аргазүй

·         Хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн сурган хүмүүжүүлэх онол, аргазүй

·         Бага насны хүүхдийн хөгжил төлөвшил

·         Бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх аргазүй (дидактик)

·         Багш мэргэжлийн онцлог, багшид тавигдах шаардлага, багшийн үндсэн үүрэг

·         Цэцэрлэг, гэр бүлийн хамтын үйл ажиллагаа

·         Сургалтын технологийн үндсэн асуудлууд

·         Сургалтын орчин (хэрэглэгдэхүүн, хэрэгсэл)

·         Сургалтын үнэлгээ (мэдлэг, чадвар, дадал, төлөвшил)

 

 

Сэтгэл судлал

·         Бага насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийн талаарх онолууд

·         Бага насны хүүхдийн сэтгэлзүйн онцлог, сэтгэцийн хөгжил, хөгжүүлэх арга

·         Бага насны хүүхдийн сэтгэцийн шинж, байдал, түүнийг хөгжүүлэх арга

·         Бага насны хүүхдийн гүйцэтгэх үйл ажиллагааны сэтгэлзүй

·         Бага насны хүүхдэд илрэх хямралын шинж түүнийг даван туулах арга зам

 

 Эсээний сэдэв: Багшийн үнэт зүйл, хандлага гэсэн асуудлын хүрээнд тодорхой сэдвээр 250-300 үгтэй эсээ бичих

 

Эсээ бичлэг засах шалгуур, үзүүлэлт

Агуулга

 • Агуулга нь сэдэвтэйгээ тохирсон байдал
 • Цаг үеийн шаардлагад нийцсэн байдал
 • Өвөрмөц шинэлэг санаа дэвшүүлсэн байдал

 Бүтэц

 • Бүтэц бүрэн байдал
 • Үгийн тоо 250-300

 Бичлэгийн соёл

 • Ойлгомжтой эсэх
 • Уялдаа холбоотой байдал
 • Үг үсгийн алдаа

 

Нэмэлт зөвлөмж тавихаар бол энэ мэдээнд нэмж байршуулах тул эндээс шинэчилсэн мэдээлэл авахыг хүсье.

 

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

 • Өнөөдөр 2659
 • Өчигдөр 5460
 • Сүүлийн 7 хоног 8119
 • Энэ сард 155633
 • Нийт 287248

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019