Цаг үеийн зарлал

СӨБ, ЕБС-д нэг жил багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын тестийн шатны дүн

СӨБ, ЕБС-д нэг жил багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын тестийн шатны дүнг татаж авч үзнэ үү. Тестийн шалгалт нийт 70 оноо авах ёстой бөгөөд эсээ нь 30 оноотой байна. Тиймээс эсээн дээр бүрэн оноо авч чадах эсэхээс шалтгаалан 40 оноогоор тэнцүүлж байна. Тус файлд 1 гэсэн байгаа нь тестийг зөв хариулсан, 0 нь буруу хариулсан болно. 

1 ээлж ЕБС,  1 ээлж СӨБ

2 ээлж ЕБС,  2 ээлж СӨБ

3 ээлж ЕБС   3 ээлж СӨБ

 4 ээлж ЕБС   4 ээлж СӨБ

5 ээлж ЕБС,   5 ээлж СӨБ

6 ээлж ЕБС,   6 ээлж СӨБ

7 ээлж ЕБС,   7 ээлж СӨБ

8 ээлж ЕБС,   8 ээлж СӨБ

 Тестийн хэсэгт тэнцсэн хүмүүсийн эсээг шалгалтын комиссоос томилогдсон багш нар уншиж байгаа.

Жич: Тестийн нийт оноо 70, эсээний нийт оноо 30 байна. Тест ба эсээ шалгалтын онооны нийлбэр 70 ба түүнээс дээш үнэлгээ авсан тохиолдолд СӨББ, ЕБС-д нэг жил багшаар ажиллах эрхтэй болно. 

Өргөдлийг 8-р сарын 25-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл хүлээн авна.  Тогтоосон хугацаанаас хойш өргөдөл хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.  

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад хураамж төлсөн боловч шалгалтад орж чадаагүй иргэд хураамжийн 80 хувийг буцаан авах өргөдлийг бичих загварыг эндээс татаж авна уу. Өргөдлийн загвар 

Өргөдлийг биеэрээ ирж өгөх боломжгүй бол өөрийн цахим шуудангийн хаягаас info@itpd.mn цахим хаягт захидал илгээнэ үү.

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 2611
  • Өчигдөр 5460
  • Сүүлийн 7 хоног 8071
  • Энэ сард 155585
  • Нийт 287200

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019