Цаг үеийн зарлал

Нийт: 61. 31-40 харуулав

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын нэгдсэн дүн

2015 оны 03 дугаар сарын 14-нд зохион байгуулагдсан "Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-ын нэгдсэн дүн...

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөрийг хүлээн авч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сургалт цэсний Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт цэснээс авна уу

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөрийг хүлээн авч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сургалт цэсний Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт цэснээс авна уу ...

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөрийг хүлээн авч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Багшийн хөгжил цэсний Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт цэснээс авна уу

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөрийг хүлээн авч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Багшийн хөгжил цэсний Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт цэснээс авна уу...

“Математик, Байгалийн Ухааны Дидактикийн Тулгамдсан Асуудал, Шийдэл, Арга Зам” Эрдэм Шинжилгээний Хурлын Өгүүлэл, Постер Илтгэлд Тавих Шаардлага, Хөтөлбөр

“Математик, Байгалийн Ухааны Дидактикийн Тулгамдсан Асуудал, Шийдэл, Арга Зам” Эрдэм Шинжилгээний Хурлын Өгүүлэл, Постер Илтгэлд Тавих Шаардлага, Хөтөлбөр ...

ЕБС-ийн байгалийн ухааны багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх, төрөлжсөн сургалтанд урьж байна

ЕБС-ийн байгалийн ухааны багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх, төрөлжсөн сургалтанд урьж байна...

Үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарыг онлайн хэлбэрээр бүртгэх ажил үргэлжилж байна.

Үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарыг онлайн хэлбэрээр бүртгэх ажил 2015 оны 1-р сарын 1-ийг хүртэл үргэлжилж байна....

Үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарыг онлайн хэлбэрээр бүртгэх ажил эхэллээ.

2015 оноос эхлэн 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт нь дараах үе шаттай зохион байгуулагдана. Үүнд: I шат. Онлайн бүртгэлийн үйл ажиллагаа 7-10 хоног II шат. Онлайн зайн сургалт 30 хоног III шат. Танхимын сургалт 4-5 хоног IV шат. Мэргэжлийн шалгалт (цахим хэлбэрээр) тус тус явагдана. ...

Одон орон судлалын дуран гардуулна

Одон орон судлалын дуран гардуулна ...

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хоёрдугаар бага хурлын удирдамж

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хоёрдугаар бага хурлын удирдамж ...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019