Цаг үеийн зарлал

Нийт: 61. 61 харуулав

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ ICT-EDU 2014

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ (ICT-EDU 2014) Боловсролын салбарт мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр олон улсын хэмжээнд ЮНЕСКО-гийн БоловсролынМэдээллийн технологийн хүрээлэн, БШУЯ, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, МУБИС-тай хамтран зохион байгуулж, олон улсын экспертүүдийг урьж, бүх шатны боловсролын байгууллагын багш, удирдах ажилтныг оролцуулж байн...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019